O AUTORZE / O STRONIE

  

Moja przygoda ze zbieraniem minerałów rozpoczęła się na początku lat 90-tych, gdzie w czasie wyjazdów w góry ciekawił mnie każdy napotkany w potoku kamyk. Pierwsze spotkanie z geologią miało miejsce w Kletnie - Jaskinia Niedźwiedzia i kamieniołom marmuru. Przez kilka kolejnych lat miałem okazję poznawać głównie utwory czwartorzędowe Mazowsza, na którym się wychowałem, a jak wiadomo te utwory nie obfitują szczególnie w ciekawe okazy. Mimo tej nieszczególnej lokalizacji, jeśli chodzi o występowanie minerałów, moja kolekcja (a także wiedza) wzbogacała się w okazy minerałów Dolnego Śląska, za sprawą starszego kolegi z bloku, który aktualnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Geologii UW. U schyłku lat 90-tych zaczęły się właściwe wyjazdy za okazami w teren a w 2003 rozpocząłem studia geologiczne na UW. Przez kilka lat studiowania odwiedziłem większość istotnych stanowisk geologicznych w Polsce a także miałem okazje uczestniczyć w wyprawach zagranicznych. Od 2004 roku aktywnie działałem w najstarszym kole naukowym w Polsce -  KMG / Koło Młodych Geologów, pełniąc stanowisko wiceprezesa. W tym czasie w ramach koła uczestniczyłem w konferencjach naukowych, organizacji wyjazdów terenowych oraz przygotowywałem stanowiska na różnych wydarzeniach warszawskich uczelni. W tym czasie moje zainteresowania geologiczne skupiały się na zagadnieniach dotyczących utworów dewonu Gór Świętokrzyskich, sedymentologii skał węglanowych, wykształcenia górnej jury w Polsce a także tematów mineralogicznych i petrologicznych (mineralizacja kruszcowa, skały wapienno-krzemianowe w Sudetach). Od kilku lat jestem członkiem Towarzystwa Geologicznego "Spirifer", pod którego szyldem uczestniczyłem w wyprawach zagranicznych (Maroko, Krym, Bułgaria, Rumunia, Francja, Szwajcaria, Niemcy) oraz przygotowywałem wiele materiałów zdjęciowych m.in. do publikacji w zagranicznych pismach mineralogicznych.
Po przeprowadzeniu się w 2013 roku do Bielawy na Dolnym Śląsku, ciągle staram się aktywnie rozwijać swoją geologiczną pasję i iść bardziej w kierunku geoturystyki i popularyzacji nauk geologicznych. Z racji aktualnego miejsca zamieszkania w kręgu moich zainteresowań znajdują się przede wszystkim tematy dotyczące geologii bloku sowiogórskiego i niecki śródsudeckiej oraz dawnego górnictwa na tym terenie.

Grzegorz Bijak

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Słowo o niniejszym portalu.
Chęć popularyzacji nauk geologicznych i kolekcjonerstwa okazów minerałów i skamieniałości narodziła się we mnie jeszcze w czasach szkoły podstawowej (robiłem m.in. szkolne wystawy minerałów oraz zdjęć, planowanie wycieczek w miejsca geologiczne na obozach) a rozwój internetu pozwolił mi na stworzenie pierwszej wersji strony internetowej w styczniu 1999 roku. Strona oprócz zagadnień geologicznych zawierała także nieco treści dotyczących turystyki górskiej. Po rozpoczęciu studiów, w 2004 strona uległa całkowitej przebudowie i była co jakiś czas uzupełniana w nowe materiały. Było to możliwe m.in. dzięki wsparciu mojego kolegi, który użyczył miejsca na serwerze. Rok później, z racji braku odpowiedniego miejsca w internecie na dyskusje i wymianę informacji między pasjonatami geologii (grupa dyskusyjne pl.rec.minerały właściwie była "martwa") postanowiłem stworzyć pierwsze polskie forum geologiczne pod adresem www.geologia.fora.pl i jak dotąd, jest to jedyne tak aktywne forum poruszające szeroko pojętą geologię, które skupia główniej pasjonatów niż naukowców, choć i są tacy na nim zarejestrowani.
W ostatnich latach, strona nieco podupadła, z racji braku czasu i większej aktywność na w/w forum. Po 10 latach istnienia portalu postanowiłem, go w miarę możliwości odświeżyć - poprawa layout'u, ale niestety na starym kodzie html (wciąż szukam wsparcia technicznego...), aktualizacja wielu tekstów, w tym dodanie bogatej grafiki oraz nowych działów. Mimo, że zdecydowana większość tekstów i zdjęć jest mojego autorstwa, postanowiłem te często podstawowe informacje wzbogacić materiałami zewnętrznymi. Krótko mówiąc - część działów będzie miała charakter bazy z odnośnikami do ważnych stron oraz ciekawych artykułów o danej tematyce. Pomysł ten narodził mi się w głowie, w czasie licznych poszukiwań materiałów w internecie i stwierdzeniu, że w aktualnych czasach jest ich tak dużo, że naprawdę ciężko jest się przebić do tego właściwego i brakuje właśnie takiej strony, gdzie było by to wszystko zebrane w jakiś przystępny sposób w jednym miejscu.
 

_________________________________________________________________________
MOJE STRONY WWW

Produkcja filmowa i fotografia www.ahojmedia.pl
Blog o ciekawych miejscach na Dolnym Śląsku www.moj-dolnyslask.blogspot.pl
Blog osobisty www.grzegorzbijak.pl
Sklepy internetowe www.redcrystal.pl / www.redcrystalshop.com
   
   
   

______________________________________________________________