GEOTURYSTYKA           forma turystyki bazującej m.in. na obiektach geologicznych, ściśle związana z geologią stosowaną, ochroną przyrody nieożywionej i edukacją geologiczną.
____________________________________________________________________________________________________

BLOG - GEOTURYSTYKA

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________