OFERTA - Geoedukacja, wycieczki terenowe, warsztaty

 

 

 

O MNIE

Nazywam się Grzegorz Bijak i od najmłodszych lat moją pasją są minerały jak i szeroko pojęte nauki o Ziemi. Swoje zainteresowania rozwijałem podczas studiów na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - aktywnie uczestniczyłem w wielu wydarzeniach takich jak konferencje, warsztaty, wycieczki terenowe, projekty naukowe jak i współzarządzałem kołem naukowym Koło Młodych Geologów. Brałem udział w wielu wyjazdach w teren odwiedzając kilkaset stanowisk geologicznych od Bałtyku po Tatry, a także w wyprawach zagranicznych z młodzieżą szkolną (m.in. Maroko, Krym, Bułgaria, Węgry, Alpy) we współpracy z Pracownią Geologiczną "Spirifer". Od 1999 roku udzielam się aktywnie w internecie w kwestii popularyzacji nauk geologicznych i kolekcjonowania minerałów  - stworzyłem najstarszy tematyczny portal geopasja.pl, forum geologiczne oraz bloga o Dolnym Śląsku. Zajmuję się także fotografią oraz filmem - od wielu lat fotografuję minerały, przyrodę nieżywioną i krajobrazy, a moje zdjęcia trafiały do czasopism zagranicznych lecz największym sukcesem było zdobycie 1 miejsca w konkursie National Geographic.
W 2013 roku przeprowadziłem się z Warszawy i zamieszkałem u podnóża Gór Sowich w Bielawie, gdzie staram się działać w kierunku promowania geoturystyki. W 2018 roku otrzymałem certyfikat zaliczenia kurs na Przewodnika po Geoparku Przedgórze Sudeckie.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą i współpracy.
 

Kontakt:  poczta@grzegorzbijak.pl / Facebook

PIESZE WYCIECZKI TERENOWE / USŁUGI PRZEWODNICKIE
 
Stanowiska geologiczne i atrakcje geoturystyczne
- charakterystyka skał i minerałów występujących w odsłonięciach
- obserwacje zjawisk geologicznych oraz wyjaśnienie ich genezy i wykorzystanie ich w odkrywaniu historii geologicznej regionu dolnośląskiego
- obiekty górnicze i historia z nimi związana

 

 

 

Zbieranie i kolekcjonowanie minerałów, skał i skamieniałości

Wyprawy w miejsca występowania ciekawych minerałów i skamieniałości
- możliwość pozyskania okazów do własnej kolekcji

Warsztaty: pozyskiwanie minerałów i niezbędny ekwipunek, zasady BHP, planowanie wycieczek, analiza map geologicznych, zasady kolekcjonowania, mycie i czyszczenie okazów, preparacja, przygotowanie i ekspozycja zbiorów.

Warsztaty (w szkole oraz plenerowe)

Tematy ogólne:

- Minerały: czym są, ich właściwości, rozpoznawanie, wykorzystanie
- Skały: podział, powstawanie, charakterystyka wybranych skał, rozpoznawanie, wykorzystanie
- Procesy geologiczne - wulkanizm, ruchu górotwórcze, procesy rzeźbotwórcze itd.
- Skamieniałości - powstawanie, charakterystyka, znaczenie w geologii

Tematy dotyczące konkretnych rejonów Dolnego Śląska:

- Minerały, kamienie ozdobne i szlachetne - miejsca występowania, historia pozyskiwania, najsłynniejsze odkrycia.
- Surowce mineralne i złoża Dolnego Śląska / górnictwo
- Budowa i historia geologiczna wybranych rejonów Dolnego Śląska

 

Geoturystyka na rowerze -  prowadzenie wycieczek rowerowych, planowanie i projektowanie tras z uwzględnieniem atrakcji geoturystycznych i geostanowisk a także innych atrakcji po trasie wycieczki.
Warsztaty fotograficzne:


- makrofotografia minerałów
- fotografia studyjna
- fotografia krajobrazowa - warsztaty plenerowe /  fotowycieczki

 

Warsztaty filmowe / operatorskie

Oferuję przygotowanie dydaktycznych zestawów minerałów i skał wraz z opisem - od podstawowych, małych zestawów po duże, z rzadszymi okazami. Także zestawy dobrane tematycznie do regionu.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I SPRZĘTOWE

 

- bogaty zbiór minerałów, skał i skamieniałości ze świata jak i z regionu dolnośląskiego, liczący kilka tysięcy okazów

- biblioteczka geologiczna, zbiór map geologicznych

- mikroskop polaryzacyjny do płytek cienkich / szlifów skał
- mikroskop stereoskopowy
- oświetlenie ultrafioletowe do prezentacji fluorescencji minerałów
- licznik Geigera do pomiaru promieniotwórczości
- wyposażenie do pracy w terenie (młotki, przecinaki, kilofy itp.)

- pracownia obróbki kamienia: sprzęt do ciecia i szlifowania kamieni, preparacji mechanicznej, czyszczenia ultradźwiękami.

- mobilne studio fotograficzne do makrofotografii okazów