WAŁBRZYCH, Biały kamień - odsłonięcia terenowe, biedaszyby i hałdy

Góry Wałbrzyskie

MAPY GOOGLE

Lokalizacja:

1. Przekop kolejowy wraz z biedaszybami na wschodnim zboczu góry Chełmiec oraz przekop na zakolu linii kolejowej powyżej stadionu w Białym Kamieniu (1b).
2. Hałda kopalni Wiesław położona na południowy-zachód od zabudowań Białego Kamienia.
2. Biedaszyby położone na południe od hałdy.

__________________________________________________________________________________________________

Opis / występowanie:

W dwóch przekopach na przestrzeni kilkuset metrów znajdują się wychodnie różnych skał klastycznych karbonu. W miarę dobrze odsłonięty jest profil w przekopie 1a - jest to kilkumetrowej miąższości kompleks cyklicznie powatarzających się członów, zaczynających się od dołu średnio- i drobnoziarnistymi zlepieńcami, poprzez piaskowce, mułowce i zakończone mułowce z łupkiem węglistym. Seria ta zaliczana jest do stropowej części formacji wałbrzyskiej, a ponad nią są już utwory kolejnej formacji żaclerskiej. Te grubootoczakowe zlepieńce z piaskowcami w tym miejscu zaliczane są do mniejszego wydzielenia określanego mianem warstw z Białego Kamienia.
Miejscami w przekopie znajdują się opuszczone biedaszyby. U wschodniego podnóża góry Chełmiec znajduję się ogromna hałda po dawnej kopalni węgla (szyb Wiesław). Teren wokół niej, a zwłaszcza pojego południowej stronie jest bardzo mocno rozkopany przez miejscową ludność. Biedaszyby mają rozciągłość NW-SE i założone są na wychodniach pokładów węgla.

We wszystkich miejscach mamy różnorodne skały klastyczne karbonu - zlepieńce polimiktyczne, szarogłazy, piaskowce, mułowce, łupki ilaste oraz węgiel kamienny. W tych utworach, a głównie łupkach ilastych i mułowcowych spotykana jest bogata flora lądowa - przeważnie liście różnorodnych paproci, oraz odciski pni widłaków, skrzypów, lepidodendronów.


 

__________________________________________________________________________________________________

Ściana przekopu kolejowego na zakolu torów.

 

Piaskowce z wychodnią węgla kamiennego (lokalizacja j.w.)

 

Zlepieńce z pokładem zailonego węgla kamiennego (lokalizacja j.w.)

 

Biedaszyby w przekopie kolejowym na wschód od szczytu Chełmca.

 

Łupek mułowcowy z florą

 

Hałda kopalni Wiesław, na pierwszy planie biedaszyby

 

Widok z hałdy na pas biedaszybów.

 

Biedaszyby w okolicy Białego Kamienia

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl