CHĘCINY - kamieniołom zachodni

Góry Świętokrzyskie

MAPA GOOGLE

Lokalizacja:

Kamieniołom znajduje się na zachodnim zboczu góry Zamkowej, niedaleko parkingu, z tego parkingu także najłatwiej trafić do odsłonięcia, idąc prosto ścieżką na N, zaraz po wejściu do lasu będą niewielkie górki (hałdy?) a za nimi po lewej kamieniołom.

__________________________________________________________________________________________________

Opis / występowanie:

W łomie odsłaniają się skały dewońskie (żywet/fran), głównie wapienie, ale także dolomity w S części łomu. Utwory te należą do trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Na Górze Zachodniej są one wychylone dość znacznie od poziomu (w granicach 70 stopni) i stanowią południowe skrzydło antykliny Chęcińskiej.
W wapieniach żywetu, odsłaniających w N części łomu, natrafić możemy na stromatopory i amphipory, koralowce (tworzą wyraźną warstwę o miąższości ok. 10-20 cm), miejscami także fragmenty łodyg liliowców. W środkowej części znajduje się wychodnia wapieni brachiopodowych (tutaj przebiega granica żywet/fran), ramienionogi reprezentowane są głównie przez rodzaj Atrypa i spirifery. Zaraz obok, na S od wapieni brachiopodowych znajdują się wapienie z koralowcami (dosyć duże nagromadzenia) - denkowce z rodz. Alveolites oraz Rugosa: Tamnophyllum i Disphyllum.
Odsłonięcia warstw z brachiopodami, natrafimy także po wschodniej stronie zamku, na skalistej grani Góry Zamkowej.

 


 

Brachiopody:

     

  

Fauna z wapieni dewońskich rejonu G. Zamkowej

__________________________________________________________________________________________________

 

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl