GNIEŹDZISKA - stary kamieniołom

Góry Świętokrzyskie

MAPA GOOGLE

Lokalizacja:

Kamieniołom znajduje się na północ od wsi Gnieździska.

__________________________________________________________________________________________________

Opis / występowanie:

Jest to stary, częściowo zarośnięty łom o niespełna 200m długości. W łomie osłaniają się węglanowe utwory wieku jurajskiego - białe gezy datowane na oksford oraz żółtawe gezy keloweju.
Do najczęściej spotykanych skamieniałości należą tu belemnity oraz duże amonity, znajdowane w utworach keloweju - najciekawsze znaleziska trafiano w północnej części, w dnie wyrobiska - widoczne są tam zagłębienia po dawnym szurfie oraz liczne bloki porozrzucane dookoła. Na zachodniej ścianie w dobrze uławiconych, jasnych gezach bez problemu dostrzeżemy przekroje przez gąbki, znacznie rzadziej za to spotykane są amonity i belemnity.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Ściana kamieniołomu z uławiconymi gezami oksfordu.

 

Gezy keloweju.

 

Gezy oksfordzkie z widocznymi przekrojami przez gąbki.

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl