KAJETANÓW  - stary łom

Góry Świętokrzyskie

MAPA GOOGLE

Lokalizacja:

Kamieniołom znajduje się 0,5 km na N od Kajetanowa po prawej stronie drogi Kielcie-Skarżysko, w niewielkim zagajniku.

__________________________________________________________________________________________________

Opis / występowanie:

W nieczynnym, mocno już zarośniętym łomie odsłaniają się czarne wapienie bitumiczne (dolna część profilu), margle i łupki w górnej części profilu, oraz poniżej wapieni bitumicznych, niewidoczna część profilu zaczyna się zlepieńcem podstawowym. Skały są wieku permskiego, facji morskiej - cechsztynu. Są to osady dawnej, permskiej zatoki, która wdzierała się w ówczesny ląd od NW.
Najważniejsza skamieniałością z tego stanowiska jest brachiopod Horridonia horrida, która występuje w wapieniach bitumicznych natomiast w marglach spotkać można także ramienionogi z rozdz. Spirifer, Dialasma, małże Schizous, mszywioły Fenestella, a także szczątki roślin iglastych (Ullmania).

Brzuszna skorupka brachiopoda Horridonia horrida (na zdjęciu poniżej) nie posiada wyraźnej ornamentacji, ale w oczy rzucają się równomiernie rozmieszczone kropki - to ślady przyczepu kolców, które stabilizowały muszle brachiopoda w grząskim osadzie morskim.

 

__________________________________________________________________________________________________

Brachiopod Horridonia horrida; 6 cm

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl