SZCZAWNO-ZDRÓJ, Konradów  - przekop kolejowy

Dolny Śląsk

 

Lokalizacja:

Przekop kolejowy we wsi Konradów - odsłonięcie skał znajduje się około 100m na zachód od wiaduktu.

__________________________________________________________________________________________________

Opis / występowanie:

W przekopie odsłania się profil utworów dolnego karbonu (górny wizen), na który składają się głównie zlepieńce polimiktyczne, szarogłazy, piaskowce i mułowce, tzw. "kulm deltowy" (warstwy z Błażowej i Jabłowa). W przewadze utwory te pozbawione są fauny, jedynie niektóre warstwy charakteryzują się obecnością flory lądowej - głównie pnie Calamites. Niekiedy tworzą znaczne nagromadzenia. Wielkość fragmentów pni jest różna zazwyczaj są kilkucentymetrowej długości, przy 1-3 cm średnicy, rzadziej przekraczają 10-15 cm. W dolnej części profilu spotyka się wkładki mułowców morskich z nieliczną fauną trylobitową.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Widok ogólny na jedną ze ścian przekopu

Zlepieńce, piaskowce, mułowce...
Widoczne frakcjonalne warstwowanie.

Piaskowiec z Kalamitami

Mułowce

 

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl