KOWALA  - przekop kolejowy

Góry Świętokrzyskie

 

Lokalizacja:

Przekop znajduje się zaraz przy kamieniołomie Wola, na linii kolejowej Kielce-Busko Zdrój

__________________________________________________________________________________________________

Opis / występowanie:

W przekopie odsłaniają się utwory późnodewońskie (fran). W profilu występują głównie wapienie pelitowe, w części N przeławicone łupkami, w części południowej, gdzie mamy utwory najmłodsze (warstwy zapadają na N) w wapieniach występuja spore nagromadzenia fauny (koralowce, gąbki) - w dawnym morzy dewońskim była tu bioherma (kopiec mułowy), czyli kopiec na którym swobodnie żyły koralowce i gąbki. W centralnej części profilu widać ładny fał osuwiskowy (widoczny na zdjęciu), który powstał w niezlityfikowanym osadzie, na dnie o małym nachyleniu. Dalej mamy też jeden fałd (ten już o genezie tektonicznej) w warstwach wapieni. W zespole wapieni z lupkami występują pogrązy, czyli oderwane i pogrążone 'bulwy' wapieni w łupkach, powstałe w wyniku pogrążania się materiału o większej gęstości w osadzie o mniejszej gęstości.
W S części profilu duże ilości połamanych koralowców głównie Thamnophyllum, Alveolites a także gąbek Stromatopora, Thamnopora. Najlepiej okazów szukać w rumoszu o podnóża ściany i w ziemi, gdzie skamieniałości są ładnie wypreparowane.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl