KOWALA  - kamieniołom "WOLA"

Góry Świętokrzyskie

MAPA GOOGLE

Lokalizacja:

Kamieniołom znajduje się na S od Kowali, przy linii kolejowej Kielce-Busko Zdrój.

__________________________________________________________________________________________________

Opis / występowanie:

Jest to wielki kamieniołom (prawie 1 km długości) założony w obrębie górnodewońskich utworów węglanowych trzonu paleozoicznego gór Świętokrzyskich. Są to głównie wapienie, margle, wapienie margliste, dolomity i lokalnie łupki.
W zdecydowanej przewadze w kamieniołomie odsłonięte są zwięzłe wapienie franu. Fauna reprezentowana jet głównie przez koralowce i stromatoporoidy, jednak o słabym stopniu zachowania - wapienie są silnie zrekrystalizowane, często struktura wewnętrza szkieletów tych organizmów zaczyna być dobrze widoczna dopiero po przecięciu i przepolerowaniu okazu. Warstwy w kamieniołomie zapadają na północ, więc w tej części wyrobiska spotkamy się z utworami młodszymi - datowanymi na famen. Będą to głównie wapienie margliste, margle, łupki margliste i horyzonty z czarnymi łupkami bitumicznymi. Fauna w tych utworach jest zdecydowanie bogatsza - na uwagę zasługują głównie głowonogi - klimenie i goniatyty. W usypisku na północnej ścianie, głowonogi często są dobrze zachowane jako ośródki  na powierzchniach wapiennych pogrązów, ale najlepsze okazy znajdowane są poniżej w kompleksie czarnych, rozsypujących się margli. Forma ich zachowania jest wyjątkowa, bowiem są z reguły w całości spirytyzowane. Nie występują one masowo, ale łatwo je dostrzec dzięki mosiężno-żółtej barwie i metalicznemu połyskowi, co dobrze kontrastuje na tle ciemnych margli. Takie okazy po wydobyciu, warto przetrzeć metalową szczotką, by oczyścić z fragmentów skały.
Klimenie i goniatyty też spotykane są w czarnych łupkach, niekiedy w dużych nagromadzeniach, jednak stan ich zachowania jest bardzo słaby - skamieniałości w tych utworach są silnie sprasowane. Poza głowonogami trafiają się także brachiopody oraz trylobity, które najliczniej występują na północnej ścianie.

Powyżej serii węglanowej dewonu, zalegają czarne łupki krzemionkowe dolnego karbonu (seria lidytowa) a także lokalnie (w NE skraju kamieniołomu) wapniste zlepieńce permu - czerwonego spągowca.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Czarne margle ze spirityzowaną fauna i konkrecjami pirytowymi.

__________________________________________________________________________________________________

Fameńskie głowonogi:

 

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl