OŻARÓW  - kamieniołom wapieni i margli

Góry Świętokrzyskie

 

Lokalizacja:

Kamieniołom znajduje się ok. 5 km na północ od Ożarowa, tuż przy wsi Gliniany. Obok kamieniołomu znajduje się cementownia.

__________________________________________________________________________________________________

Opis / występowanie:

Jest to ogromny kamieniołom podzielony na kilka wyrobisk.
Odsłaniają się w nim utwory górnej jury - zróżnicowane skały wapienne. Dolna i środkowa część profilu to w przewadze wapienie detrytyczne (skośnie warstwoaane oolity, wapienie organodetrytyczne, mikroonkoidowe) a także pelitowe. Górna część profilu to muszlowce ostrygowe (czasami margliste), wapienie organodetrytyczne i margle. Utwory z tego kamieniołomu tworzyły się ciepłym, płytkim morzu - reprezentują utwory płytkowodnej platformy węglanowej, obecnej na tym terenie już od połowy oksfordu. W całym profilu liczącym ponad 150m można wyróżnić wiele kompleksów i warstw charakteryzujących się odmienną fauną, co ma związek z różnymi warunkami środowiska panującymi w późnej jurze na tym terenie. Prawie w całym profilu dominującą fauną jest bentos, nekton jest bardzo nieliczny, sporadycznie spotykane są amonity i łodziki. Najliczniejszą grupą są zdecydowanie małże, które potrafiły zasiedlać wiele różnych środowisk. W różnych warstwach spotyka się różne małże, czasami w obrębie jednej warstwy mamy wiele rodzajów, a czasami tylko jeden rodzaj czy nawet gatunek. Najczęściej spotykane małże to: Pholadomya, Arcomytilus, Falcimytilus, w tym ostrygi: Nanogyra, Liostrea, Actonostreon. Bardzo liczne są w kamieniołomie brachiopody - Sellithyris subsella i Septaliphoria pinguis. W niektórych warstwach trafić można na ślimaki. Rzadziej spotyka się jeżowce i koralowce.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl