BOLECHOWICE  - kamieniołomy

Góry Świętokrzyskie

 

Lokalizacja:

Dwa kamieniołomy - jeden czynny położony za zachodnim zboczu góry Panek, drugi na wschodnim, nieczynny i zalany wodą.
Dojazd od trasy nr 7 do pierwszego kamieniołomu, do drugiego dojście zamkniętą dla samochodów drogą, która prowadzi u podnóża północnego stoku g. Panek, po około 300m należy skręcić w prawo w ścieżkę, która doprowadzi nad krawędź zalanego kamieniołomu Zgórsko.

__________________________________________________________________________________________________

Opis / występowanie:

W obu kamieniołomach odsłaniają się górnodewońskie gruboławicowe wapienie serii koralowcowo-stromatoporoidowej (fran).
W obrębie całego kompleksu trafiają się warstwy o charakterze biostrom, przepełnione fauną. Najczęściej są to ławice amfiporowe, rzadziej złożone z koralowców z rzędu Rugosa i stromatoporoidów. W obrębie kamieniołomu Zgórsko można trafić na duże bloki z wypreparowanymi przez erozje i wietrzenie stromatoporoidami na powierzchni.
Skały z kamieniołomu Panek służą jako dobry materiał okładzinowy.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Kamieniołom Zgórsko

Powierzchnia bloku z wypreparowanymi stromatoporoidami

Kamieniołom "Panek"

 

strona należy do serwisu www.geopasja.pl