WŁAŚCIWOŚCI MINERAŁÓW - Pokrój kryształów

 

Pokrój  (postać) - jest to kształt pojedynczego kryształu danego minerału. Inaczej, pokrój opisuje wzajemne relacje między rozmiarami poszczególnych ścian kryształu. Jest to cecha charakterystyczna dla danego minerału, i jeśli kryształ rósł swobodnie (jest ograniczony własnymi ścianami), lub tylko nieznacznie jego kształt się zmienił pod wpływem jednoczesnej krystalizacji innych minerałów (krzepnięcie magmy) możemy bez problemu określić pokrój minerału. Wyróżniamy pokroje:

1. Izometryczny - kryształy o takich samych lub zbliżonych wymiarach w trzech kierunkach (np. halit, magentyt, piryt, granat)

2. Wydłużony - jeden z wymiarów jest znacznie większy od dwóch pozostałych; w zależności od stopnia wydłużenia można wyróżnić:
- listewkowy  - trzy rożne wymiary, ale jeden wyraźnie większy od pozostałych (przypomina deskę lub listewkę)
- słupowy - dwa wymiary zbliżone, trzeci większych od nich; igiełkowy, pręcikowy, włóknisty - podobnie jak słupowy tylko trzeci wymiar dosyć znacznie większy od pozostałych.

3. Tabliczkowy - różne wymiary w 3 kierunkach

4. Płytkowy - podobne wymiary w 2 kierunkach, w trzecim wyraźnie mniejszy; jeśli trzeci wymiar jest bardzo mały wtedy mamy pokrój blaszkowy lub łuseczkowy.

 

Przykłady minerałów o danym pokroju:

 

p. izometryczny pirytu (Hiszpania)
p. izometryczny granatu (Madagaskar)
 p. izometryczny fluorytu (Maroko)
p. tabliczkowy barytu (Stanisławów, Polska)
p. płytkowy wulfenitu (USA)
p. łuseczkowy hematytu (Rędziny, Polska)
p. listewkowy dystenu (Brazylia)
p. słupowy turmalinu (G. Sowie, Polska)
p. słupowy gipsu (Lubin, Polska)
p. pręcikowy antymonitu (Rumunia)
p. włoskowaty halotrychitu (Rumunia)