MAPA STANOWISK GEOLOGICZNYCH (MINERALOGICZNYCH, PALEONTOLOGICZNYCH)

Lokalizacje interesujących miejsc (rezerwaty geologiczne, kamieniołomy, odsłonięcia skał, stare kopalnie, formy skałkowe, miejsca występowania ciekawych minerałów i skamieniałości).

Dwa poniższe działy zawierają  szczegółowe opisy wybranych stanowisk, wzbogacone w liczne zdjęcia terenowe oraz fotografie okazów minerałów, skał i skamieniałości. Są to głównie stanowiska, w których możemy pozyskać nowe okazy do naszych kolekcji.

 

STANOWISKA MINERALOGICZNE

 

 

STANOWISKA PALEONTOLOGICZNE

 

 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z GEOLOGII POLSKI
ZARYS GEOLOGII GÓR SOWICH

MINERAŁY Z KAMIENIOŁOMU WAPIENI W OŻAROWIE

GÓRNA JURA KAMIENIOŁOMU WAPIENI W OŻAROWIE

RUCHY MASOWE W SKARPIE WIŚLANEJ W DOBRZYNIU N. WISŁĄ

DEWON W POLSCE

GÓRNA JURA OKOLIC BOCHEŃCA I MAŁOGOSZCZY (G. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

JASKINIE I ZJAWISKA KRASOWE W POLSCE
WSTĘP
TATRY
ILUSTROWANY SŁOWNIK ZJAWISK KRASOWYCH
WYPRAWA DO JASKINI MAŁEJ W MUŁOWEJ

ZŁOŻA RUD METALI I ICH GÓRNICTWO NA DOLNYM ŚLĄSKU  

SKAŁY CZARNORZECKIE (KARPATY)